modelklub Bolešiny

LETU ZDAR !!!

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Email Tisk PDF

ZÁKLADNÍ

 

 

PRAVIDLA

 

 

DRAKIÁDY

 

 Startovat může každý ve věku 1-15 let

a to ve dvou kategoriích:

 

Koupený drak 

 

Doma stavěný drak

 

Pro obě kategorie platí shodná pravidla

 

 


Každá kategorie může být rozdělena do několika startovních skupin.

Počet skupin závisí na počtu přihlášených účastníků v dané kategorii.

 

START je hromadný

 

DOBA LETU je 6 minut

 

Po tuto dobu musí drak zůstat ve vzduchu jen za pomoci  držení  za provázek.

Pomoc dospělých je povolena.

  • Každý dotek draka se zemí je hodnocen jedním trestným bodem.
  • Taktéž každé uchopení draka do ruky je hodnoceno jedním trestným bodem.
  • V případě pádu draka na zem se nadhození draka k opětovnému letu

hodnotí jedním trestným bodem.

 

Hodnotí se výška letu a doba po kterou setrvá drak ve vzduchu.

V případě nerozhodnosti bude přihlédnuto i k atraktivitě draka.

Vítězí drak který se udrží po celý měřený časový úsek ve vzduchu

a to v největší výšce, s nejmenším počtem trestných bodů.

 

 

O výkonech soutěžících budou rozhodovat fundovaní rozhodčí.

Hodnotící komise bude vždy minimálně trojčlenná.

 

Pravidla se mohou měnit a přizpůsobovat

aktuální povětrnostní situaci.

Případné změny pravidel budou vyhlášeny

těsně před startem přímo na kolbišti.