modelklub Bolešiny

LETU ZDAR !!!

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Tisk PDF

INFORMACE PRO PILOTY

 

Vzhledem urychlení administrativních úkonů přímo v den konání Show bude vhodné se registrovat s předstihem pomocí elektronické přihlášky. 

Ještě před zahájením meetingu, cca od 9.30 hodin, si přijdete na registrační místo přímo na letišti, kde potvrdíte, případně pozměníte registrační údaje a obdržíte štítek s číslem pro označení přihlášeného stroje a sáček/obálku, kde každý pilot najde poukázky na občerstvení.

 

Určení startovního pořadí- Po zkušenostech z předchozích ročníků upouštíme od pevného pořadníku startujících a systém řazení na start bude stanoven na základě aktuální meteorologické situace. Platné zůstává, že modelář, který chce startovat předá svůj štítek s číslem a jménem do Centra řízení letového provozu. Zde bude zařazen do Fronty a následně vyzván k přípravě na start a ke startu samotnému.

Přesné informace obdrží piloti přímo na místě v den konání

Letová ukázka- by neměla překročit 4 minuty od startu do přistání včetně.

 

Přípravy ke startu a vlastní předvedení ukázky- V průběhu jedné letové ukázky budou vyzváni k přípravě další dva následující piloti. Pokud pilotovi v přípravném čase nastanou technické, či jiné potíže, bude nahrazen dalším pilotem v pořadí a po odstranění problému operativně zařazen zpět do letového programu.

 Pilot po ukončení ukázky- neprodleně opustí předváděcí prostor a umožní tak start dalšímu stroji. Štítek pilota si pilot po přistání opět vyzvedne v CŘLP. Pilot, který se rozhodl v programu nepokračovat, nahlásí tuto skutečnost v CŘLP a zde odevzdá svůj kovový štítek. Prostor pro provádění ukázky je vymezen ochrannou sítí oddělující divácký prostor od předváděcí plochy. Za ochrannou síť se létat nesmí. Vzhledem k tomu, že v blízkosti přistávací a vzletové dráhy křižuje letový koridor cyklostezka, je nutné brát v průběhu ukázky ohled na provoz na cyklostezce. Cyklostezka bude po dobu oficiálního programu uzavřena, ale i přesto je nutné dbát zvýšené opatrnosti.

Oficiálního programu se smí zúčastnit jen modely s hmotností do 25 kilogramů

a piloti s platným pojištěním za škody způsobené provozem modelů.

 

 

 

Vzkazy

Návštěvnost

Anketa