modelklub Bolešiny

LETU ZDAR !!!

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Tisk PDF

INFORMACE PRO PILOTY

 

Vzhledem urychlení administrativních úkonů přímo v den konání Show bude vhodné se registrovat s předstihem pomocí předběžné přihlášky, kterou po vyplnění odešlete na naši mailovou schránku, ze které pak obdržíte potvrzení o registraci. Registrovat, tedy přihlásit do soutěže bude možné pouze jeden stroj, ale přivézt, vystavit a létat jich můžete, kolik uvezete. (výše uvedené upřesníme přímo v den konání a to podle počtu přihlášených pilotů)

Ještě před zahájením meetingu, cca od 11.00 hodin, si přijdete na registrační místo přímo na letišti, kde potvrdíte, případně pozměníte registrační údaje a obdržíte štítek s číslem pro označení přihlášeného stroje a sáček/obálku, kde každý pilot najde:

  • Upomínkové předměty
  • Poukázku na občerstvení
  • Hlasovací lístek do soutěže o „Putovní zlaté rádio“

Hlasovací lístek- na tento lístek s číslem pilota, jeho druhou stranu, napíšete číslo stoje, který Vás na RCMS nejvíce zaujal a po té jej vhodíte do samostatné hlasovací schránky, která bude umístěna v centru řízení letového provozu a to nejpozději do 17. hodiny. (na lístek můžete napsat i své pořadové číslo)

 

Určení startovního pořadí- Po zkušenostech z předchozích ročníků upouštíme od pevného pořadníku startujících a systém řazení na start bude stanoven na základě aktuální meteorologické situace. Platné zůstává, že modelář, který chce startovat předá svůj štítek s číslem a jménem do Centra řízení letového provozu a po té se připraví ke startu. Zde bude zařazen do Fronty a následně vyzván k přípravě na start a ke startu samotnému.

Přesné informace obdrží piloti přímo na místě v den konání

Letová ukázka- by neměla překročit 4 minuty od startu do přistání včetně.

 

Přípravy ke startu a vlastní předvedení ukázky- V průběhu jedné letové ukázky budou vyzváni k přípravě další dva následující piloti. Pokud pilotovi v přípravném čase nastanou technické, či jiné potíže, bude nahrazen dalším pilotem v pořadí a po odstranění problému operativně zařazen zpět do letového programu.

 Pilot po ukončení ukázky- neprodleně opustí předváděcí prostor a umožní tak start dalšímu stroji. Štítek pilota si pilot po přistání opět vyzvedne v CŘLP. Pilot, který se rozhodl v programu nepokračovat, nahlásí tuto skutečnost v CŘLP a zde odevzdá svůj kovový štítek.

Oficiálního programu se smí zúčastnit jen modely s hmotností do 25 kilogramů

a piloti s platným pojištěním za škody způsobené provozem modelů.

 

 

 

Vzkazy

Návštěvnost

Anketa